Uzmanlık Alanları

UZMAN KLNİK PSİKOLOG MAHİR SÜMER

ÇALIŞMA ALANLARIM

Depresyon                                              Kadında cinsel sorunlar                          

Kaygı bozuklukları                                 Erkekte cinsel sorunlar

  • Panik atak
  • Obsesif kompulsif bozukluk
  • Fobiler  
  • Yaygın anksiyete bozukluğu                                                                                                                                                                                      

Kişilik Bozuklukları                                 Öfke kontrolü              

İlişki problemleri                                      Kayıp ve yas

Alkol ve madde kullanım bozuklukları

UYGULANAN TERAPİ YÖNTEMLERİ

Aldığı eğitim ve süpervizyonlar dahilinde çocuk ergen ve yetişkin grubuyla ağırlıklı olarak

Bilişsel Davranışçı Terapi                         Şema terapisi      

Çözüm odaklı terapi                                 Kabul ve Kararlılık Terapi

Sistemik Aile Terapisi                              Oyun Terapisi

UYGULANAN TESTLER

RORSCHACH

MMPI

MOXO

NÖROPSİKOLOJİK BATARYA

WISC-R

ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ

 

 

X