Sosyal Fobi Nedir?

SOSYAL FOBİ NEDİR?
Bireyin başkaları tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı toplumsal ortamlarda mahcup ya da rezil olacağı düşüncesi ve bu konuda belirgin ve sürekli korkusunun olduğu bir kaygı bozukluğudur.
SOSYAL FOBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kızarma ve kaslarda titreme
Çarpıntı 
Titreme 
Terleme 
Kaslarda gerginlik 
Midede rahatsızlık 
Boğazda kuruma
Sıcaklık/soğukluk duyguları
Kafada basınç 
Kekeleme 
Ses titremesi
GÖRÜLME SIKLIĞI NEDİR?
Sosyal Fobi toplumda oldukça sık görülen psikolojik rahatsızlıklardan biridir. Yaşam boyu görülme sıklığı % 2-13 arasından değişmektedir. Kadınlarda daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Genellikle çocukluk veya gençlik döneminde ortaya çıkar.
SOSYAL FOBİ HANGİ DURUMLARDA ORTAYA ÇIKAR?
Sosyal fobinin ortaya çıktığı durumlara dönük yapılan çalışmalarda, dört kategori belirtilmiştir:
En çok kaygı yaratan durumlar, bir toplantıda konuşma yapmak, dinleyicilere bir sunum yapmak gibi resmi etkileşimlerdir.
Partiye, toplantılara gitme, tanıdık olmayanlarla toplantılara katılma gibi resmi olmayan konuşma ve etkileşimler ikinci sırada yer almaktadır.
Üçüncü kategoride itiraz etme, bir malı iade etme, ısrarlı satıcıların baskısına direnç gösterme gibi girişken etkileşimlerin gerektiği durumlar yer almaktadır.
Dördüncü düzeyde sosyal kaygı yaratan durumlar ise başkalarının gözü önünde çalışmak, yemek yemek ya da yazmak gibi durumlardır
 
SOSYAL FOBİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Sosyal Fobi tedavisi olan bir hastalıktır. Sosyal Fobi’de ilaç tedavisi ve psikoterapi uygulanır. Hastanın durumuna göre bazen tek başına psikoterapi, bazen ilaç tedavisi uygulansa da genelde her ikisinin beraber uygulanmadığı durumlar vardır. Sosyal fobide en sık uygulanan terapi şekli bilişsel ve davranışçı terapidir.  Bilişsel terapide kaygı duyguları ve bu kaygıya karşı oluşan bedensel tepkileri tanıma, kaygı doğuran durumlardaki düşüncelerin ne olduğunu anlama, bunlara karşı başa çıkma stratejileri geliştirme gibi aşamalar vardır. Davranışsal terapide ise model olma, yakınmaların üstüne gitme, belirtileri daha net algılayabilmesi için rol oynama, gevşeme eğitimi, sosyal beceri eğitimi gibi her hastada farklı uygulanabilecek yöntemler vardır.
 

Tümü

X