Panik Atak

PANİK ATAK NEDİR ?
Aniden başlayan ve hızla şiddetlenen, çoğu zaman şiddetli bir tehlike hissi veya kişide sonunun geldiği düşüncesinin eşlik ettiği belli bir başlangıcı ve sonu olan yoğun bir korku ve sıkıntı nöbetidir. Atak birden başlar ve genellikle 10 dakikada ya da daha kısa bir süre içinde hızla doruk düzeyine ulaşır.
PANİK ATAK BELİRTİLERİ NELERDİR?
Çarpıntı, kalp hızını duyumsamama ya da kalp hızında artma olması
Terleme
Titreme ya da sarsılma
Nefes darlığı ya da boğuluyor gibi hissetme
Soluğun kesilmesi
Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi
Bulantı ya da karın ağrısı
Baş dönmesi, sersemlik hissi, düşecekmiş ya da bayılacakmış gibi hissetme
Derealizasyon (gerçek dışılık duyguları) ya da depersonalizasyon (benliğinden ayrılmış gibi hissetme)
Kontrolünü kaybedeceği ya da çıldıracağı korkusu
Ölüm korkusu
Parestezi (vücutta uyuşma karıncalanma duyumları)
Üşüme, ürperme ya da ateş basması
PANİK ATAK ORTAYA ÇIKIŞ ŞEKİLLERİNE GÖRE KAÇA AYRILIR?
Beklenmedik (belirtisiz) Panik Ataklar: Beklenmedik bir şekilde durup dururken ortaya çıkar ve tetikleyici hiç bir faktörün olmadığı ataklardır. Pek çok panik atak hastası bu tarz önceden kestirilemeyen ataklar yaşar.
Duruma Bağlı Panik Ataklar: Korku duyulan durumlar karşısında ortaya çıkan panik ataklardır. Örneğin kapalı yerden korkan bir kişinin sinema – asansör gibi yerlerde, yükseklikten korkan kişinin yüksek yerlerde yaşadığı ve bu korkuların tetiklediği ataklar duruma bağlı ataklardır.
Duruma Eğilimli Panik Ataklar: Genellikle tetikleyici bir durumun olduğu fakat bu tetikleyicinin her zaman panik atağa yol açmadığı durumlardır. Örneğin yükseklik korkusuna bağlı yüksek bir yerde kaygı verici bir şekilde kaldığına panik atak geçirebilir fakat yine başka bir yüksek yerde bu panik atağı yaşamayabilir.
PANİK BOZUKLUK NEDİR?
Panik bozukluğu aniden ortaya çıkan yineleyici, beklenmedik panik atakları ve ataklar arasında tekrar yaşanacağına dair endişeli bir bekleyiş ve buna bağlı davranış değişiklikleriyle karakterize bir bozukluktur.
PANİK BOZUKLUK GÖRÜLME SIKLIĞI NEDİR?
Panik bozukluğunun toplum içinde görülme sıklığı %1,5-3,5 arasındadır. Öyle ki toplum içinde herhangi 100 kişinin yaklaşık 3 yada 4’ü bu hastalığı ya geçirmişlerdir ya da halen yaşamaktadırlar. Genellikle ilk kez 20-35 yaşları arasında başlar. Kadınlarda, erkeklere göre 2-3 kat fazla görülür. Ayrıca panik bozukluğunun birinci derece akrabalar arasında, normal popülasyona göre 4-7 kat daha fazla görüldüğü bildirilmiştir.
PANİK BOZUKLUK  NEDEN OLUŞUR?
Panik Bozukluğunun neden oluştuğuna ilişkin iki bilimsel açıklama vardır:
Panik Bozukluğu, beynimizde nöron adı verilen sinir hücrelerinden salgılanan, heyecan ve duygusal yaşantılarımızı düzenleyen bazı beyin hormonlarının anormal çalışması sonucu oluşmaktadır.
 
Panik Bozukluğu, günlük yaşantımızda yaptığımız bazı davranışlarımızın  sonucunda ortaya çıkan ve tamamen “doğal ve zararsız”  olan çarpıntı, terleme, nefes sıkışıklığı ya da baş dönmesi gibi    bedensel belirtilerin, hasta tarafından kötü bir hastalığın belirtileri olarak değerlendirilmesi  ve bunun sonucunda da  “kalp krizi geçiriyorum, öleceğim”, “çıldırıyorum”, “felç olacağım” şeklinde yanlış yorumlanması ile oluşur.
PANİK BOZUKLUĞUN TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?
 Panik Bozukluk, tedavisi mümkün bir hastalıktır. Günümüz için etkinliği bilimsel  araştırmalarla kanıtlanmış iki türlü tedavi vardır:
1-Psikoterapi Tedavisi: Panik bozukluk tedavisinde bilişsel davranışçı terapi etkinliğinin araştıran birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucu bilişsel davranışçı terapiler  oldukça etkili bulunmuştur (%75- 90).
2-İlaç Tedavisi: Beyin Sinir Hücrelerinde Bozuk Olan Hormon Faaliyetlerini Düzelterek Panik Atakları Önleyen İlaçlar, Panik Bozukluk Tedavisinin Bir Parçası Olarak Oldukça Etkili Olabilir.
 
 

Tümü

X