Mobbing

MOBBİNG (İŞ YERİNDE DUYGUSAL ŞİDDET)
 
Mobbing, iş hayatında meydana gelen, bir veya birkaç kişi tarafından, hedefte olan kişiye yöneltilmiş, kişiyi yardımsız ve korumasız bırakmaya yönelik ahlaki olmayan ve düşmanca  davranışların tümüdür.
Mobbing süreci çoğu kez işyerinde meslektaş ya da amirler ile yaşanan bir zıtlaşma sonrasında başlamaktadır ve güç gösterisine dönüşmektedir. Bu sistemli saldırganlığın nihai amacı mağdurun damgalanması, etkisizleştirilerek yılgınlaştırılması ve işgöremez hale getirilmesidir. 
İşyerinde mobbing davranışlarının  çok çeşitli sebepleri bulunabilmektedir. Sosyal, mevkisel ve bireysel kaynaklı sebeplerden ötürü saldırgan davranışlar meydana gelebilmektedir. Bir çalışanın çok yetenekli ya da vasatın altında olması, cinsiyeti, mensup olduğu din, mezhep ya da millet, sahip olduğu dünya görüşü, yaşam alışkanlıkları dışlanmasına sebep olabilir. 
Kimi zaman işin niteliğinden kaynaklanan normlar sebebiyle de (akademi, emniyet ve güvenlik güçleri, bankacılık sektörü vs) bu tarz davranımlar kendisini gösterebilir. 
Organizasyonel düzlemde bakıldığında kurum kültürü ya da yöneticilerin kişilik yapısının da incelenmesi gerektiği görülür. İşyerinde iş ile ilgili ekip çalışmasının olmadığı, tüm çalışanların kişisel davrandığı, yardımlaşma ve birlikte sorun çözme yerine kişisel yarışma, adam kayırma, güç mücadelesinin hakim olduğu bir kurumda mobbingin ortaya çıkması kaçınılmaz olur.
 İşyerlerinde meydana gelen incitici ve saldırgan davranımların mobbing olarak değerlendirilmesi için bu tarz davranımların en az birkaç ay süresince kendisini göstermesi, sistematik olarak ve sürekli yapılması; kişiyi o işyerinden ayrılmaya sevketmek üzere (kasıtlı) yapılması  gerekmektedir.
 Kuşkusuz mobbing, insan eliyle yaratılan travmalar içerisinde değerlendirilmelidir. Çünkü, ruh sağlığı uzmanlarınca mobbing mağdurlarına en fazla konan tanılar “Majör Depresyon” ve “Travma Sonrası Stres Bozukluğu” olmaktadır. Mağdurlar süreç içerisinde, mahcubiyet, damgalanma, yalıtılmışlık hissi, korkaklık, düşmanca duygular, işe ve kendine yabancılaşma, çaresizlik, güvensizlik, sosyal ve özel hayatta dahi olumsuzluklar yaşamaya başlarlar. Yaşanan çökkünlük kimi zaman intihar fikirlerini bile doğurabilmektedir. Saldırılara maruz kaldıkça bu sürecin kendi suçları olduğunu ve kendi hatalarından kaynaklanmaya başladığını düşünebilirler. 
Bu anlamda mobbing, bir insanın benliğine, fiziksel ve ruhsal sağlığına yapılmış doğrudan bir saldırıdır. Mağdur üzerinde maddi ve manevi yönden büyük bir tahribat yarattığı gibi, kişinin yeniden sağlığına kavuşması uzun bir zaman almaktadır.
Dolayısıyla bir mobbing mağdurunun, konunun uzmanı olan bir ruh sağlığı çalışanına danışması ve destek alması, süreci en az zararla atlatmasını sağlar.
 
 
 
 
 

Tümü

X