Deprosyon

Depresyon Nedir ?
Depresyon, kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyen, gündelik yaşantılarını sürdürmelerini neredeyse imkânsız hale getiren, kişisel, sosyal ve mesleki işlevselliklerini ortadan kaldıran bir duygu durum bozukluğudur
Depresyon Belirtileri Nelerdir?
Depresyon her bireyde farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Belirtilerin şiddeti, sıklığı ve ne zamandan beri devam ettiği kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.
Bir süredir devam eden üzgün, depresif ve ağlamalıklı duygu hali 
Karar vermekte zorlanma, odaklanamama ve dikkati sürdürmede güçlük 
Suçluluk, değersizlik ve beceriksizlik düşünceleri 
Huzursuzluk, alınganlık, sinirlilik hali  
Kolay öfkelenme, kızma, kişiler arası çatışmalarda sıklık 
Cinsel istekte azalma 
Umutsuzluk,karamsarlık,üzüntü
İlgi yitimi, ilgilerini kaybetme 
Hareketlerde yavaşlama, güçsüz, yorgun, halsiz hissetme 
Yorgunluk, bitkinlik, enerji kaybı 
İştah kaybı ya da iştahta artma
Düşünme ve karar vermede zorluk 
Uykusuzluk veya aşırı uyuma 
İntihar düşünceleri veya girişim planları 
Öz bakımda azalma
 
 Depresyonun Oluşmasına Yol Açan Sebepler Nelerdir?
Ağır veya uzun süre devam eden bedensel bir hastalık
Hayatı değiştiren önemli olaylar (örn. kişinin eşini kaybetmesi, evlenme, emekliye ayrılma,  boşanma, işsizlik)
Hormonel değişiklikler (gebelik, doğum, menapoz)
Depresyonun oluşmasını tetikleyen genetik yatkınlık
Uzun süre devam eden stres (işyerinde, aile içerisinde vs.)
Kötü geçirilmiş bir çocukluk dönemi  (fiziksel ve/veya cinsel travma)
Olumsuz yaşam olayları ( eş, aile, iş sorunları)
Erken dönemde ebeveyn kaybı
Daha önce geçirilmiş depresyon öyküsü
Bazı ilaçlar
Kişilik yapısı
Yetersiz sosyal destek
Düşük sosyoekonomik düzey
Diğer ruhsal hastalıklar (örn. alkol – madde kullanım bozukluğu vb )
Depresyonun Tedavisi Var Mıdır?
Depresyon tedavi edilebilen bir durumdur. Belirtilerin şiddeti ve özelliklerine göre psikoterapi ve/veya ilaç tedavisi ile depresyonun tedavi edilmesi mümkün olmaktadır. Tedavi edilmemesi durumunda depresyon süresi uzayabilir, sonrasında ise ek sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.
 
Depresyon Tedavisinde Psikoterapinden Yarar Sağlanır Mı?
Evet, depresyon tedavisinde etkili olduğu gösterilmiş bir çok psikoterapi yöntemi vardır. Bunlar içinde etkililiği kanıtlanmış olan bilişsel davranışçı terapi genellikle ilk tercihtir Bilişsel davranışçı terapi, yapılandırılmış bir terapi şeklidir. Terapist ve danışan birlikte hedefleri belirler ve birlikte çalışır. Seans içinde yapılanların, günlük hayat içinde de sürmesi için danışana bazı ödevler verilebilir. Amaç danışanın gerçekçi ve rasyonel düşünme tarzını yeniden oluşmasına yardım etmektir. Kişi bu sayede sağlıklı duygular yaşamasını ve sağlıklı kararlar almasını sağlamaktır.
 

Tümü

X