Vajinusmus

VAJİNUSMUS NEDİR ? Cinsel birleşme sırasında  vajinanın dış üçte birini çevreleyen kaslarda yineleyici ya da sürekli bir biçimde oluşan kasılmalar ve şiddetli acı nedeniyle cinsel birleşmenin gerçekleşmemesi ya da ağrılı/sıkıntılı olarak gerçekleşmesidir. Bu kasılma, istemsiz, yani kadının bilinçli kontrolü dışında gerçekleşen bir kasılmadır İlişki sırasındaki istemsiz , kontrol dışı kasılmalar ile birlikte aşırı korku ve heyecan,  çarpıntı, titreme, terleme, bulantı  ve ağlama krizleri şeklindeki tepkilerde görülmektedir. VAJİNİSMUS BELİRTİLERİ NELERDİR? Belirtiler her kadında aynı olmayabilir , genel olarak  belirtilerin bazıları...

Devamı

Erken Boşalma

ERKEN BOŞALMA NEDİR? İnatçı  ve tekrarlayıcı biçimde, çok az cinsel uyarılma ile cinsel bir birleşme öncesinde ya da birleşmeden hemen sonra kişinin ve partnerinin arzu ettiği süreden daha önce oluşan boşalma olarak tanımlanabilir. ERKEN BOŞALMANIN BELİRTİLERİ NELERDİR? Belirtiler her erkekte aynı olmayabilir , genel olarak  belirtilerin bazıları şunlardır ; • Kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde boşalma • Cinsel tatminde azalma ve isteksizlik • İkinci bir cinsel birleşme için ısrarcı davranış • Suçluluk, utanç, yetersizlik ve değersizlik hissetmek • Ön sevişmeden kaçınmak ERKEN BOŞALMANIN...

Devamı

Yeme Bozuklukları

    YEME BOZUKLUKLARI Yeme bozuklukları gelişmekte olan toplumlarda özellikle kadınları tehdit eden bir durum açıklanabilir.  Geçtiğimiz yıllara kadar, sadece üst orta sınıfa mensup ergen ve genç kadınlarda görüldüğü düşünülen bu bozuklukların aslında toplumun daha geniş bir kesimini tehdit ettiği gözlemlenmektedir. Toplumdaki güzellik ve çekicilik standartlarındaki değişim,  yeme alışkanlıklarında da değişime neden olmaktadır. İş yaşamlarında rekabetin önemli olduğu meslek gruplarında, özellikle  mankenler, dansçılar, balerinler, sporcular ve jokeylerin yeme bozuklukları geliştirme risklerinin yüksek olduğu söylenebilir.  Öte yandan yeme...

Devamı

Ruhsal Travma Nedir?

Ruhsal Travma Nedir? Kişiyi aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik yaratan, çoğu kez olağandışı ve beklenmedik olayların yol açtığı etkilere ruhsal travma denir . Hayat boyu pek çok üzücü olayla karşılaşılsa da bunlar travma olarak adlandırılmaz. Bir durumun travma olarak tanımlanabilmesi için kişi üzerinde dehşet, korku ve çaresizlik hislerine neden olması ve kişinin kendisi veya bir yakını için ölüm veya yaralanma tehlikesi yaratması gerekir. Hangi Olaylar Ruhsal Travmaya Neden Olur? Ruhsal travma, kişinin yaşam seyrini kökten değiştirebilecek nitelikteki olaylar olan savaşlar, doğal afetler, başkalarından gelebilecek fiziksel saldırılar, trafikte...

Devamı

Sosyal Fobi Nedir?

SOSYAL FOBİ NEDİR? Bireyin başkaları tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı toplumsal ortamlarda mahcup ya da rezil olacağı düşüncesi ve bu konuda belirgin ve sürekli korkusunun olduğu bir kaygı bozukluğudur. SOSYAL FOBİ BELİRTİLERİ NELERDİR? • Kızarma ve kaslarda titreme • Çarpıntı  • Titreme  • Terleme  • Kaslarda gerginlik  • Midede rahatsızlık  • Boğazda kuruma • Sıcaklık/soğukluk duyguları • Kafada basınç  • Kekeleme  • Ses titremesi GÖRÜLME SIKLIĞI NEDİR? Sosyal Fobi toplumda oldukça sık görülen psikolojik...

Devamı

Psikotik Bozukluklar

PSİKOTİK BOZUKLUKLAR Psikoz;  genel anlamıyla kişinin gerçeği değerlendirme yetisinin bozulmasıdır. Psikotik bozukluklar denince kişinin gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu, çevreyi ve kendisini algılayışının bozulduğu hastalıklar akla gelmektedir.  Bu hastalıklar başta şizofreni olmak üzere, hezeyanlı bozukluk (diğer adıyla paranoid ya da delüzyonel bozukluk), kısa psikotik bozukluk, şizofreniform bozukluk, şizoaffektif bozukluk, madde kullanımının yol açtığı psikotik bozukluk, başka bir sağlık durumuna bağlı psikotik bozukluk( enfeksiyonlar, tümörler, metabolik bozukluklar vs.),Başka Türlü Adlandırılamayan (BTA) psikotik bozukluk, postpartum (doğum...

Devamı

Psikolojik Testler

PSİKOLOJİK TESTLER Psikolojik testlerin amacı kişiler arasını farkları incelemektir. Bir psikolojik testin sonuçlarına dayanarak kişinin diğerleri ile olan benzerlikleri ve kendine has özellikleri belirlemektedir. Psikolojik testler bireyi karakteri, zekası ve özel yetenekleri gibi çeşitli yönlerden inceleyebilmektedir. Klinik psikolojide kullanılan testler ; başarı ve kapasiteyi ölçmek üzere yapılandırılmış olanlar ve bireyin davranış , huy ve karakter özelliklerini ölçmek üzere kullanılanlar olarak tanımlanabilir. PROJEKTİF TESTLER Rorschach Testi Kişiliğin dinamik özellikleri aydınlatılmasında kullanılan en önemli testtir. Uygulama puanlama, yorumlama...

Devamı

Panik Atak

PANİK ATAK NEDİR ? Aniden başlayan ve hızla şiddetlenen, çoğu zaman şiddetli bir tehlike hissi veya kişide sonunun geldiği düşüncesinin eşlik ettiği belli bir başlangıcı ve sonu olan yoğun bir korku ve sıkıntı nöbetidir. Atak birden başlar ve genellikle 10 dakikada ya da daha kısa bir süre içinde hızla doruk düzeyine ulaşır. PANİK ATAK BELİRTİLERİ NELERDİR? • Çarpıntı, kalp hızını duyumsamama ya da kalp hızında artma olması • Terleme • Titreme ya da sarsılma • Nefes darlığı ya da boğuluyor gibi hissetme • Soluğun kesilmesi • Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi • Bulantı ya da karın ağrısı • Baş dönmesi,...

Devamı

Mobbing

MOBBİNG (İŞ YERİNDE DUYGUSAL ŞİDDET)   Mobbing, iş hayatında meydana gelen, bir veya birkaç kişi tarafından, hedefte olan kişiye yöneltilmiş, kişiyi yardımsız ve korumasız bırakmaya yönelik ahlaki olmayan ve düşmanca  davranışların tümüdür. Mobbing süreci çoğu kez işyerinde meslektaş ya da amirler ile yaşanan bir zıtlaşma sonrasında başlamaktadır ve güç gösterisine dönüşmektedir. Bu sistemli saldırganlığın nihai amacı mağdurun damgalanması, etkisizleştirilerek yılgınlaştırılması ve işgöremez hale getirilmesidir.  İşyerinde mobbing davranışlarının  çok çeşitli sebepleri bulunabilmektedir. Sosyal, mevkisel ve bireysel kaynaklı sebeplerden...

Devamı

Kişilik Bozukluğu

                                      KİŞİLİK  BOZUKLUKLARI Kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden belirgin olarak sapan, süreklilik gösteren, davranış ve iç yaşantılar örüntüsü, “kişilik bozukluğu” olarak tanımlanmaktadır. Değiştirilemez ve uzun süredir var olan bu örüntünün başlangıcı, ergenlik ya da genç erişkinlik dönemlerine rastlar. Kişilik bozukluğu değerlendirmesi, kişilik özelliklerinin esneklikten yoksun ve uyum bozucu olması,  işlevsellikte belirgin bir bozulmaya ya da  kişisel   sıkıntıya neden olmasına göre yapılmaktadır.  Değişmeyen...

Devamı

Grup Psikoterapileri

GRUP PSİKOTERAPİLERİ Grup terapisi bu eğitimi almış grup psikoterapistleri tarafından yönetilen,3-20 kişiden oluşan,uygun şekilde seçilmiş danışanlara uygulanan bir tedavi biçimidir. Grup psikoterapilerinde ; danışanlar , kendilerini ve diğerlerini daha iyi anlama , tanıma ve kendilerini değiştirme,geliştirme fırsatı bulurlar.Kuramsal donanımları olan ve değişik teknikler kullanılan grup yöneticileri,değişimleri sağlamak için grup üyeleri arasındaki dinamikleri ve etkileşimleri kullanır. Grup psikoterapilerinin en önemli özelliği grup üyelerinin , grubu yöneten terapist/terapistlerden olduğu kadar , diğer üyelerden de geri bildirim almalarıdır. Bu hali ile grup psikoterapilerinde...

Devamı

Aile ve Çift Terapisi Ne dir?

Aile ve Çift Terapisi  Nedir ? Değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, psikoterapinin bir dalıdır. Aile ve Çift Terapisinde Amaç Nedir? • Aileyi oluşturan bireylere iletişim becerisi kazandırmak • Krizlerin ve geçiş dönemlerinin sağlıklı bir şekilde atlatılmasını sağlamak • Çiftlere ve ailenin tüm üyelerine problem çözme konusunda destek olmak • Aile içi sınırların ve rollerin dengeli bir biçimde belirlenmesine yardımcı olmak  Hangi Durumda Başvurulur? • İlişki problemleri • İletişim problemleri  • Boşanma •...

Devamı

Depresyon

Depresyon Nedir ? Depresyon, kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyen, gündelik yaşantılarını sürdürmelerini neredeyse imkânsız hale getiren, kişisel, sosyal ve mesleki işlevselliklerini ortadan kaldıran bir duygu durum bozukluğudur Depresyon Belirtileri Nelerdir? Depresyon her bireyde farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Belirtilerin şiddeti, sıklığı ve ne zamandan beri devam ettiği kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. • Bir süredir devam eden üzgün, depresif ve ağlamalıklı duygu hali  • Karar vermekte zorlanma, odaklanamama ve dikkati sürdürmede güçlük  • Suçluluk, değersizlik ve...

Devamı

Cinsel İşlev Bozuklukları.

                           CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI    Cinsellik Nedir? Cinsellik, genel anlamda bireyin hem bedensel hem de ruhsal katılımı ile gerçekleşen doyuma ve üremeye yönelik yaşantılar olarak tanımlanabilir. Cinsel yaşam kişinin yaşamının doğal bir parçasıdır. Kişinin iş, sosyal ve aile yaşamındaki sorunlar cinsel yaşamını etkileyebildiği gibi, cinsel yaşamındaki bir sorun diğer yaşam alanlarına da yansıyarak başka sorunları da beraberinde getirebilir. Dolayısı ile diğer yaşam alanlarından ayrı tutulamaz. Cinsel Sorunlar Nelerdir? Cinsel sorunlar kadın ya da...

Devamı
X