HAKKIMDA

İstanbul Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden iyi bir dereceyle  mezuniyetinin ardından Fransız lape hastanesinde  2013 -2016 yıllarında arasında  psikolog / klinik psikolog ve staj koordinatörü olarak görev yapmıştır.
    Uzman klinik psikolog mahir sümer lisans öğrenimi sırasında birçok akademik araştırma ve sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. Çeşitli özel anaokulu, eğitim ve rehabilitasyon merkezi ile çocuk, genç ve aile danışmanlık merkezlerinde stajyer psikolog olarak çalıştı.
    Klinik psikoloji stajlarını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Erenköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesi, Alman hastanesi, Fransız Lape Hastanesi ve İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapmış bulunan mahir sümer aynı zamanda bu süre zarfında süpervizyon eğitimine devam etmiştir.
   2016 yılında Klinik Psikoloji master programını bitiren mahir sümer kaygı bozuklukları (panik atak, yaygın anksiyete bozukluğu, fobiler, obsesif kompülsif bozukluk/takıntı hastalığı), cinsel işlev bozuklukları, ilişki problemleri, kişilik bozuklukları, alkol ve madde kullanım bozuklukları, yeme bozuklukları ,öfke kontrolü, stres yönetimi, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, kayıp ve yas konularıyla yoğun olarak çalışmakta olup bu konular üzerine bilimsel çalışmalar yapmaktadır.
     Aldığı eğitim ve süpervizyonlar dahilinde ergen ve yetişkin grubuyla  ağırlıklı olarak bilişsel davranışçı terapi, şema terapisi, çözüm odaklı terapi, sistemik aile terapisi yaklaşımla çalışmakta olup bunun yanında psikotik bozukluklar alanında rehabilitasyon ve psikoeğitim çalışmalarını yürütmektedir. Psikolojik değerlendirme alanında ise wechsler çocuklar için zeka testi (WISC-R,) Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Rorschach, Nöropsikolojik test Bataryası , Çocuk değerlendirme testlerini uygulamaktadır
  Türk Psikologlar Derneği, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği ve Nöropsikologlar Derneği’ne üyedir.
 

 

X