Aile ve Çift Terapisi

Aile ve Çift Terapisi  Nedir ?
Değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, psikoterapinin bir dalıdır.
Aile ve Çift Terapisinde Amaç Nedir?
Aileyi oluşturan bireylere iletişim becerisi kazandırmak
Krizlerin ve geçiş dönemlerinin sağlıklı bir şekilde atlatılmasını sağlamak
Çiftlere ve ailenin tüm üyelerine problem çözme konusunda destek olmak
Aile içi sınırların ve rollerin dengeli bir biçimde belirlenmesine yardımcı olmak
 Hangi Durumda Başvurulur?
İlişki problemleri
İletişim problemleri 
Boşanma
Çocuk, ergen ve yetişkin ruh sağlığı
Çocuk ve ergenlerde davranış bozukluğu ve okul problemleri
Aile yaşamında değişiklikler 
Ebeveynlik becerileri
Üvey bireyi bulunan ailelere destek
Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri
Göç eden ailelere destek
Yas, kayıp ve travmalar
Duygusal istismar, ihmal ve şiddet
Yeme bozuklukları
Alkol ve madde kullanımı
Kronik fiziksel rahatsızlıklar
Psikoseksüel zorluklar
Aile ve Çift Terapisi Nasıl Uygulanır ?
Aile ve çift terapisi, duruma göre değişebilmekle birlikte, genellikle 8–24 seans olarak yapılmaktadır. 
Çiftlerin ya da ailenin terapideki etkinliği, değişime hazırlığı ve değişime istekliliğiyle beraber şekillenmektedir.  Genelde görüşmelerin haftada bir ve düzenli  olarak  yapılması daha uygun olmaktadır. 
Aile ve çiftlerle olan çalışmaların uzun vadeli etkisi söz konusudur. Terapiye katılan bireyler, kendileri ve diğer aile üyeleri hakkında daha fazla şey öğrenirler. Bireylerin birbirleri ile kurdukları yakın ilişkiler desteklenir. Problemlerle baş etme becerilerinin edinilmesi ile birlikte, sadece o anda yaşanan durumlara çözüm üretilmesi değil, sonrasında da yaşanabilecek bazı zor durumlarla baş edilebilesi sağlanır.
 
X